Cách tính tiền gốc và lãi vay tại ngân hàng

Cách Tính Tiền Gốc và Lãi Vay Tại Ngân Hàng

Lựa chọn phương pháp tính phù hợp:

Việc xác định phương pháp tính toán chính xác là bước đầu tiên để nắm rõ khoản vay của bạn. Hai phương pháp phổ biến nhất là:

 1. Tính lãi suất theo số dư nợ gốc:
 • Công thức:
  • Lãi suất tháng = Số tiền vay * Lãi suất vay/12 * Số tháng vay
  • Tổng số tiền phải trả = Số tiền vay + Lãi suất tháng
 • Ưu điểm:
  • Đơn giản, dễ tính toán
  • Thích hợp cho khoản vay ngắn hạn
 • Nhược điểm:
  • Tổng số tiền lãi thanh toán cao hơn phương pháp số dư nợ giảm dần
 1. Tính lãi suất theo số dư nợ giảm dần:
 • Công thức:
  • Tiền gốc tháng = Số tiền vay / Số tháng vay
  • Lãi suất tháng = (Số dư nợ đầu kỳ – Tiền gốc tháng) * Lãi suất vay/12
  • Số dư nợ cuối kỳ = Số dư nợ đầu kỳ – Tiền gốc tháng
  • Tổng số tiền phải trả = Số tiền gốc tháng + Lãi suất tháng
 • Ưu điểm:
  • Tổng số tiền lãi thanh toán thấp hơn phương pháp số dư nợ gốc
  • Thích hợp cho khoản vay dài hạn
 • Nhược điểm:
  • Phức tạp hơn phương pháp số dư nợ gốc

Các yếu tố ảnh hưởng:

 • Số tiền vay: Số tiền vay càng cao, tổng số tiền lãi và gốc phải trả càng lớn.
 • Lãi suất vay: Lãi suất vay ảnh hưởng trực tiếp đến số tiền lãi phải trả.
 • Thời gian vay: Thời gian vay càng dài, tổng số tiền lãi phải trả càng cao.
 • Phương pháp tính lãi: Lựa chọn phương pháp tính lãi phù hợp sẽ ảnh hưởng đến tổng số tiền lãi phải trả.

Ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Vay 100 triệu đồng với lãi suất 10%/năm trong 12 tháng theo phương pháp số dư nợ gốc.

 • Lãi suất tháng = 100.000.000 * 10%/12 * 12 = 8.333.333 đồng
 • Tổng số tiền phải trả = 100.000.000 + 8.333.333 * 12 = 199.999.996 đồng

Ví dụ 2: Vay 100 triệu đồng với lãi suất 10%/năm trong 12 tháng theo phương pháp số dư nợ giảm dần.

 • Tiền gốc tháng = 100.000.000 / 12 = 8.333.333 đồng
 • Lãi suất tháng 1 = (100.000.000 – 8.333.333) * 10%/12 = 7.708.333 đồng
 • Số dư nợ cuối kỳ 1 = 100.000.000 – 8.333.333 = 91.666.667 đồng
 • Tổng số tiền phải trả = 100.000.000 + 7.708.333 + … = 196.296.296 đồng

Lời khuyên hữu ích:

 • So sánh các gói vay của nhiều ngân hàng để lựa chọn phương án tối ưu nhất.
 • Trao đổi kỹ lưỡng với nhân viên ngân hàng để hiểu rõ các điều khoản vay.
 • Sử dụng các công cụ tính toán online để hỗ trợ tính toán khoản vay.
 • Thanh toán khoản vay đúng hạn để tránh phát sinh lãi suất quá hạn.

Kết luận

Hiểu rõ cách tính tiền gốc và lãi vay tại ngân hàng sẽ giúp bạn chủ động trong việc quản lý tài chính và lựa chọn gói vay phù hợp nhất. Bài viết này cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các phương pháp tính toán và các yếu tố ảnh hưởng, đồng thời minh họa bằng ví dụ cụ thể.