Cách viết giấy vay tiền bằng tay hợp pháp

Giấy vay tiền bằng tay là tài liệu ghi chép thỏa thuận vay mượn tiền giữa hai bên. Việc lập giấy tờ hợp pháp đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của cả người cho vay và người vay. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách viết giấy vay tiền bằng tay hợp pháp, đảm bảo tính hiệu lực và an toàn cho giao dịch.

Các bước viết giấy vay tiền

 1. Thông tin chung:
 • Tên gọi: Giấy vay tiền
 • Địa điểm: Nơi lập giấy
 • Ngày lập: Ghi rõ ngày, tháng, năm
 1. Thông tin về các bên:
 • Bên cho vay:
  • Họ và tên: Ghi đầy đủ họ và tên
  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: Ghi số CMND/CCCD và nơi cấp
  • Địa chỉ: Ghi rõ địa chỉ thường trú
 • Bên vay:
  • Họ và tên: Ghi đầy đủ họ và tên
  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: Ghi số CMND/CCCD và nơi cấp
  • Địa chỉ: Ghi rõ địa chỉ thường trú
 1. Nội dung vay mượn:
 • Số tiền vay: Ghi rõ số tiền vay bằng cả chữ và số
 • Lãi suất vay:
  • Ghi rõ lãi suất vay nếu có (không bắt buộc)
  • Hình thức tính lãi (ví dụ: lãi suất cố định, lãi suất thả nổi)
 • Thời hạn vay: Ghi rõ thời hạn vay mượn
 • Hình thức trả nợ:
  • Ghi rõ phương thức trả nợ (trả một lần, trả góp)
  • Nơi trả nợ
 1. Cam kết và thỏa thuận:
 • Cam kết của bên vay: Trả nợ đầy đủ số tiền vay và lãi suất (nếu có) theo đúng thỏa thuận
 • Thỏa thuận về các trường hợp vi phạm và xử lý
 • Quyền và nghĩa vụ của hai bên
 1. Ký tên và xác nhận:
 • Cả hai bên cùng ký tên và ghi rõ họ tên
 • Có thể có thêm phần xác nhận của người làm chứng (nếu có)

Mẫu giấy vay tiền bằng tay hợp pháp

Dưới đây là mẫu giấy vay tiền bằng tay hợp pháp:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY VAY TIỀN

Hôm nay, ngày [ngày tháng năm], tại [địa điểm],

Chúng tôi gồm có:

Bên A: [Tên bên cho vay], sinh ngày [ngày tháng năm], CMND/CCCD số [số CMND/CCCD], cấp ngày [ngày tháng năm], tại [nơi cấp], Địa chỉ: [địa chỉ]

Bên B: [Tên bên vay], sinh ngày [ngày tháng năm], CMND/CCCD số [số CMND/CCCD], cấp ngày [ngày tháng năm], tại [nơi cấp], Địa chỉ: [địa chỉ]

Hai bên thỏa thuận lập Giấy vay tiền với các nội dung sau:

 1. Bên A cho Bên B vay số tiền là [số tiền] đồng ([bằng chữ]).
 2. Thời hạn vay là [số tháng/năm].
 3. Lãi suất (nếu có): [Lãi suất theo thỏa thuận].
 4. Hình thức trả nợ: [Hình thức trả nợ].

Bên B cam kết trả lại cho Bên A số tiền vay theo thỏa thuận trên. Nếu Bên B không trả nợ đúng hạn thì Bên A có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết.

Giấy vay tiền này được lập thành [số] bản, mỗi bên giữ [số] bản.

Bên A Bên B [Ký tên, ghi rõ họ tên] [Ký tên, ghi rõ họ tên]

Lưu ý khi viết giấy vay tiền

 • Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, súc tích, dễ hiểu
 • Tránh sử dụng các từ ngữ mập mờ, gây tranh cãi
 • Ghi đầy đủ và chính xác thông tin của hai bên
 • Cung cấp đầy đủ các nội dung liên quan đến khoản vay
 • Hai bên cùng đọc kỹ và thống nhất trước khi ký tên
 • Giữ gìn giấy vay tiền cẩn thận để làm bằng chứng

Kết luận

Viết giấy vay tiền bằng tay hợp pháp giúp bảo vệ quyền lợi của cả người cho vay và người vay. Bài viết này đã cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách viết giấy vay tiền, đảm bảo tính hiệu lực và an toàn cho giao dịch. Hãy lưu ý những thông tin trên để lập giấy tờ hợp lệ và tránh rủi ro trong quá trình vay mượn.