99+ Những ngân hàng cho mở tài khoản dưới 18 tuổi

Những ngân hàng cho mở tài khoản dưới 18 tuổi

Dưới đây là danh sách một số ngân hàng tại Việt Nam uy tín cho phép mở tài khoản cho người dưới 18 tuổi, cùng với những thông tin cơ bản và yêu cầu của từng ngân hàng: Ngân hàng Độ tuổi tối thiểu Yêu cầu giấy tờ Vietcombank 15 tuổi Giấy khai sinh hoặc […]

15 tuổi mở tài khoản ngân hàng nào?

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, độ tuổi tối thiểu để mở tài khoản ngân hàng là 15 tuổi. Tuy nhiên, các ngân hàng có thể có những quy định riêng về độ tuổi và thủ tục mở tài khoản cho người dưới 18 tuổi. Các ngân hàng cho phép mở […]