Creditnice bị bắt lừa đảo tín dụng đen có đúng không?

Hiện tại, không có thông tin chính thức xác nhận rằng Creditnice đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Creditnice đã gặp phải nhiều tranh cãi và nghi vấn, bao gồm: Lãi suất cao: Có những phản ánh cho biết Creditnice áp đặt lãi suất cao hơn so với mức cho […]