Bùng Dongplus có bị nợ xấu không?

Bùng Dongplus có bị nợ xấu hay không? Câu trả lời là có thể bị nợ xấu. Trường hợp bị nợ xấu: Vay trực tiếp từ Dongplus: Nếu bạn vay trực tiếp từ Dongplus và không thanh toán khoản vay đúng hạn, bạn sẽ bị Dongplus ghi nhận vào danh sách nợ xấu. Dongplus có thể […]