MoneyCat lừa đảo bị bắt cho vay nặng lãi đúng không?

MoneyCat

Hiện tại, chưa có thông tin chính thức nào từ cơ quan chức năng về việc MoneyCat bị bắt lừa đảo tín dụng đen. Tuy nhiên, MoneyCat đã vướng nhiều tranh cãi về hoạt động cho vay và lãi suất cao, được cho là có dấu hiệu của tín dụng đen: Lãi suất cao: Theo […]