99+ App vay tiền truy cập Zalo

Hiện nay, nhiều app vay tiền yêu cầu truy cập Zalo của bạn để phục vụ cho mục đích cho vay. Việc cho phép truy cập này tiềm ẩn một số rủi ro về bảo mật thông tin cá nhân, tuy nhiên cũng mang lại một số lợi ích nhất định. Top App vay tiền […]

Bùng app vay tiền có bị nợ xấu không?

Bùng app vay tiền có bị nợ xấu không? Có hai trường hợp: Trường hợp 1: Vay tiền từ app vay tiền được cấp phép hoạt động Bị nợ xấu: Khi bạn vay tiền từ các app vay tiền được cấp phép hoạt động và không trả nợ, thông tin nợ của bạn sẽ được báo […]