Vay tiền FE có phải mua bảo hiểm không?

Vay tiền FE có phải mua bảo hiểm không?

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bảo hiểm khoản vay là một sản phẩm dịch vụ tài chính không bắt buộc đối với khách hàng khi vay tiêu dùng tín chấp. Do đó, khi vay tiền FE, khách hàng không bắt buộc phải mua bảo hiểm khoản vay. Tuy nhiên, bảo hiểm khoản vay được khuyến khích mua vì mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng, bao gồm:

  • Bảo vệ khách hàng và gia đình trước những rủi ro không mong muốn: Khi tham gia bảo hiểm khoản vay, khách hàng sẽ được bảo hiểm trong trường hợp tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, mất tích, mất khả năng chi trả do bệnh tật hoặc tai nạn. Trong trường hợp này, công ty bảo hiểm sẽ thanh toán khoản vay thay cho khách hàng, giúp khách hàng và gia đình không bị ảnh hưởng về tài chính.
  • Giảm lãi suất vay: Một số ngân hàng và tổ chức tín dụng có chính sách giảm lãi suất vay cho khách hàng tham gia bảo hiểm khoản vay.
  • Tăng khả năng được vay vốn: Bảo hiểm khoản vay là một yếu tố giúp ngân hàng và tổ chức tín dụng đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng. Khi khách hàng tham gia bảo hiểm khoản vay, ngân hàng và tổ chức tín dụng sẽ tin tưởng hơn vào khả năng trả nợ của khách hàng, từ đó có thể tăng khả năng được vay vốn.

Việc có nên mua bảo hiểm khoản vay khi vay tiền FE hay không phụ thuộc vào nhu cầu và khả năng tài chính của từng khách hàng. Nếu khách hàng có nhu cầu được bảo vệ trước những rủi ro không mong muốn và có khả năng chi trả phí bảo hiểm thì nên tham gia bảo hiểm khoản vay.

Để tham gia bảo hiểm khoản vay khi vay tiền FE, khách hàng có thể đăng ký trực tuyến trên website của FE CREDIT hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn của FE CREDIT để được hỗ trợ.

Bài viết liên quan: