Vay tiền FE có thẩm định người thân không?

Nhìn chung, FE CREDIT không thẩm định người thân của người vay. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, FE CREDIT có thể yêu cầu thẩm định người thân để đánh giá thêm khả năng trả nợ của người vay. Những trường hợp này bao gồm:

  • Người vay có lịch sử tín dụng xấu hoặc không có lịch sử tín dụng.
  • Người vay có thu nhập thấp hoặc không ổn định.
  • Người vay đang vay tiền tại nhiều tổ chức tín dụng khác.

Khi FE CREDIT thẩm định người thân, họ sẽ thực hiện các công việc sau:

  • Liên hệ với người thân để xác minh thông tin về người vay.
  • Kiểm tra lịch sử tín dụng của người thân.
  • Tìm hiểu về mối quan hệ giữa người vay và người thân.

Thông tin từ việc thẩm định người thân có thể giúp FE CREDIT đánh giá khả năng trả nợ của người vay và đưa ra quyết định cho vay.

Dưới đây là một số lưu ý khi vay tiền FE CREDIT:

  • Đọc kỹ các điều khoản và điều kiện của khoản vay trước khi ký hợp đồng.
  • Đảm bảo rằng bạn có khả năng trả nợ đúng hạn.
  • Nếu bạn không thể trả nợ đúng hạn, hãy liên hệ với FE CREDIT để tìm giải pháp.