Làm gì khi bị đăng ảnh đòi nợ?

Làm gì khi bị đăng ảnh đòi nợ

Khi bị đăng ảnh đòi nợ, bạn có thể thực hiện các biện pháp sau: Giữ bình tĩnh và thu thập bằng chứng: Việc đầu tiên bạn cần làm là giữ bình tĩnh và không nên có hành động phản ứng tiêu cực như chửi bới, dọa nạt người đăng ảnh. Thu thập bằng chứng […]